Blues InVest

Bli medlem

Som medlem i Blues Invest får du:

Adgang til klubbarrangementer i klubblokalet på Neptun
Medlemspris på alle konserter i regi av klubber tilsluttet Norsk Rockforbund.
Tidsskriftet Blues News fritt tilsendt 5 ganger i året
Medlemskap koster kr. 250,- pr. år
Betal til konto nr: 4570 14 83905