Blues InVest

Styret 2020

Styret i BluesInVest for 2020 består av:

Laila Solholt, leder
Hans Nedrum, kasserer

Styremedlemmer:
Lise Eide
Roger Åhlander
Tommy Nilsen
Tarjei Celius Rørtveit
Jonny Kleivan
Arvid Rune Nesmoen
Marita Rehnlund
Olav Elstad

Vara:
Charnsawad Wongsanao