Blues InVest

Styret 2018

Styret i BluesInVest for 2018 består av:

Laila Solholt, leder
Hans Nedrum, kasserer

Styremedlemmer:
Lise Eide
Roger Åhlander
Tommy Nilsen
Lotte Alvilde Dahl Holten
Arvid Rune Nesmoen
Alwin Nedrum
Olav Elstad
Marita Rehnlund

Vara:
Charnsawad Wongsanao
Bjørn Nekstad