Blues InVest

Styret 2017

Styret i BluesInVest for 2017 består av:

Laila Solholt, leder
Hans Nedrum, kasserer

Styremedlemmer:
Lise Eide
Roger Åhlander
Tommy Nilsen
Stian Fleines
Alwin Nedrum
Olav Elstad
Marita Rehnlund

Vara:
Charnsawad Wongsanao
Karstein Kristoffersen
Bjørn Nekstad